Reklamační podmínky

Ahoj, copytrh připravil jednoduché pravidla pro reklamaci služeb. Tato pravidla načrtávají, co můžete očekávat od vznesení sporu a reklamace a jak dlouho bude trvat její vyřízení. Copytrh.cz zabezpečuje transparentní přístup k vrácení peněz, pokud je reklamace oprávněná.

Kdo jsme

Copytrh.cz umístěný na adrese https://www.copytrh.cz, vystupuje jako zprostředkovatel služby mezi poptávajícím a copywriterem. Platba za obsah je až do ukončení vedená na zvláštním účtu – depozitu v odděleném režimu. Při nákupu se platba poptávjícímu strhne, uloží do depozitu a až po odsouhlasení zakoupeného a dodaného obsahu poptávajícího, je převedená na účet copywritera.

Nárok na reklamaci

Na reklamaci má uživatel právo, koupil-li obsah, který se později ukázal jako okopírovaný, neodpovídal popisu, nebo u překladu došlo k jeho nekvalitnímu zpracování. Pokud nastal další jiný a závažný důvod k odstoupení je možné taky uplatnit reklamaci.

Průběh reklamace

Reklamaci musí uživatel oznámit Administrátorovi vyvoláním sporu přímo u dodaného obsahu. Administrátor neprodleně zahájí proces reklamace, nejpozději však do 24 hodin. Administrátor si vyžádá od poptávajícího i copywritera všechny podklady a informace k zakoupené službě.

Rozhodnutí o reklamaci

  1. V případě reklamace nebo vzniku sporu mezi copywriterem a poptávajícím bude postup následovný:
  2. Pokud je poptávající s provedeným a dodaným obsahem nespokojen, nebo mu nebyl dodán, má právo jej reklamovat u copywritera a vyřešit tento spor s copywriterem sám s využitím rozhraní tržiště a interní komunikace přímo u poptávky. Výsledek dohody jsou copywriter i poptávající povinni sdělit provozovateli na info@copytrh.cz, nebo v rozhraní u dod. Potom vyrovnání mezi copywriterem a poptávajícím provede tržiště dle této dohody.
  3. Copywriter i poptávající se zavazují, že v případě, kdy požádají tržiště o arbitráž, budou následně rozhodnutí této arbitráže plně respektovat. Dále berou na vědomí, že rozhodnutí z arbitráže a případné škody z toho plynoucí pro obě strany nejsou soudně napadnutelné a vymahatelné.
  4. Pokud se poptávající a copywriter vzájemně nedohodnou, mají právo požádat tržiště, aby jejich spor vyřešilo v arbitráži, prostřednictvím založení sporu přímo u poptávky. V případě, že se tak stane, administrátor tržiště si vyžádá podklady a informace od obou stran a o sporu rozhodne následovně:

a. V případě, že provozovatel uzná námitky poptávajícího v plném rozsahu, zůstává celá částka za poptávku na kreditu poptávajícího.

b. V případě, že provozovatel uzná námitky copywritera v plném rozsahu, bude celá částka za vykonání poptávky vyplacena na kredit copywritera.

c. V případě, že provozovatel uzná námitky poptávajícího i copywritera v určitém poměru, jsou peníze za poptávku, dodaný obsah a vykonání poptávky rozděleny na kredity poptávajícího a copywritera v tomto poměru.

 

Všeobecné obchodní podmínky

Ceník služby

Ochrana osobních údajů

 

Reklamační podmínky jsou platné dnem 1.5.2018