vop

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „ obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line tržiště copytrh.cz umístěného na webovém rozhraní www.copyrh.cz (dále jen „copytrh“) mezi provozovatelem portálu Fyzickou osobou Peter Lacek, IČ 02999773, se sídlem Jauisová 415/4 , Praha 4 Michle 140 00, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 4, Neplátce DPH

jako provozovatelem a Vámi jako poskytovatelem služeb, nebo kupujícím. Všechny služby svým jménem poskytuje provozovatel a ručí za správnost jejich provedení.

I. Vymezení pojmů

Copytrh.cz (dále jen tržiště) je internetový portál na zabezpečené adrese https://www.copytrh.cz, který slouží ke zprostředkování nákupu a prodeje obsahu mezi poskytovatelem služeb a kupujícím.

Provozovatel copytrhu (dále jen provozovatel) je subjekt provozující portál Copytrh.cz a zajišťující jeho provoz v souladu s těmito obchodními podmínkami.

Obsah je služba subdodavatele – tedy copywritera (dále jen služba) nabízená, nebo prezentovaná na Copytrh

Účet uživatele je účet, kde jsou údaje uživatele. Účet je možné zrušit pouze písemnou žádosti registrovaným emailem uživatele směrem na provozovatele v souladu s nařízením GDPR

Návštěvník je osoba, která není na Copytrh registrovaná. Návštěvníkovi je umožněno prohlížet obsah webového rozhraní.

Uživatel je fyzická, nebo právnická osoba, která se na Copytrh registrovala a přihlásila, nebo se přihlásila pomocí Google+ či Facebook účtu. Nepřihlášený registrovaný uživatel je pouze návštěvník.

Copywriter je takový uživatel, který nabízí na copytrh minimálně jednu službu k prodeji.

Poptávající je takový uživatel, který prostřednictvím Copytrh zadá poptávku a zakoupí od copywritera obsah.

Vykonání poptávky je proces, při kterém copywriter zhotoví, provede, nebo vykoná poptávku, včetně jejího dodání poptávajícímu.

Poptávka je proces zadání, kde poptávající podrobně popíše poptávanou službu. Na základě nabídek copywriterů má poptávající možnost vybrat k provedení poptávky jednoho z nich.

Kredit jsou peníze, které má uživatel na účtu Copytrh. Vlastníkem peněz ve formě kreditu je uživatel. Kredit může uživatel volně navyšovat ze svého bankovního účtu, nebo vyplácet zpět na svůj bankovní účet. Za kredit je možno na Copytrh zadávat poptávky. Kredit je účtován v Kč. Poměr kreditů vůči Kč je 1:1

Bonusový kredit je kredit navíc jako odměna za dobití, který je z pohledu úhrady poptávek posledním ve vyúčtování. Primárně jsou k poptávce využité skutečné kredity až následně bonusový. Tento kredit se nevyplácí.

Cena poptávky je konečná cena za kterou copywriter vloží svou nabídku k poptávce a poptávající zaplatí za tuto poptávku. Cena je konečná nejsme plátci DPH

II. REGISTRACE

 1. Registrace na tržišti je zdarma. Návštěvník je při registraci povinen zadat svou jméno, příjmení, emailovou adresu a následně uživatelské jméno a heslo pro přihlášení. Kliknutím na tlačítko registrovat je návštěvníkovi odeslán potvrzovací email. Uživatel je přihlášený do uživatelského rozhraní. Po potvrzení emailové adresy je návštěvník registrován a stává se z něho uživatel. Úpravu a doplnění zadaných údajů je možné provést v nastavení účtu.
 2. Registrace proběhne i při prvním přihlášení pomocí Facebook, nebo Google+ účtu. Jméno, příjmení a emailová adresa je získána automaticky na základě informací v profilu zvolené sociální sítě. Zbytek údajů a heslo je možné zadat, nebo upravit v nastavení účtu.
 3. Uživatelé nejsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet.
 4. Registrací uživatel souhlasí se zasíláním informací o průběhu obchodu, upozornění a obchodních sdělení na emailovou adresu uvedenou v nastavení účtu.
 5. Registrace se váže pouze na jednoho uživatele a nedá se převést na jinou osobu bez svolení provozovatele.

III. Nabídka služby

 1. Prodej,nebo nabízení služby na tržišti jsou podmíněny registrací a souhlasem s těmito podmínkami.
 2. Přidáním a vyplnění profilu se z uživatele stává poskytovatel služeb – copywiter a z uživatele poptávajícím služby – poptávající.
 3. Je zakázáno poptávat či nabízet na tržišti služby, které porušují zákony České Republiky. Dále je zakázáno na tržiště umisťovat jakýkoli materiál porušující dobré mravy.
 4. Kontaktní údaje poptávajícího i copywritera je dovoleno zadávat na tržiště jen na místech k tomu určených.
 5. Zadáním kontaktních údajů v komunikaci mezi poptávajícím a copywriterem a snaha obcházet tržiště jako systém pro zprostředkování, má za následek zrušení účtu a propadnutí finančních prostředku poptávajícího i copywritera ve prospěch tržiště bez jakékoliv náhrady.

IV. Vložení poptávky, objednání obsahu

 1. Vložení poptávky je podmíněno registrací a souhlasem s těmito podmínkami.
 2. Vložením poptávky se z uživatele stává poptávající.
 3. Nákup obsahu probíhá mezi copywriterem a poptávajícím. Tržiště zde figuruje jen jako zprostředkovatel a neúčastní se průběhu vykonání poptávky.
 4. Po vložení poptávky, je kupující přesměrován na stranu s poptávkou a  informacemi o vložení. Každá poptávka je ve stavu čekající a ručně schválená administrátorem tržiště. Doporučujeme před nákupem služeb doplnění osobních informací (pokud tak poptávající již neučinil dříve v nastavení účtu). Zvolením platby je kupující vyzván k provedení platby.
 5. Poptávka musí mít jasné a srozumitelné znění, stanovený počet NS a cenu za uvedenou poptávku. Minimální cena za jednu NS je stanovená na 95,- Kč. Pokud poptávající uvede nižší částku na NS, je tato upravená administrátorem. Vyšší částka není stanovená.
 6. Platbu za doručený obsah je možné uskutečnit bankovním převodem – kupujícímu je odeslaný email s informacemi o čísle účtu a dalších povinných náležitostech.
 7. Platba kreditem – kupující musí vložit autorizační kód odeslaný na registrační email a potvrdit tak odečtení příslušné částky ze zůstatku kreditu.
 8. Peníze za objednaný obsah jsou ve formě kreditu poptávajícího blokovány v nákupech. Na kredit copywritera jsou převedeny až po úspěšném průběhu vykonání poptávky.
 9. Provedením objednávky obsahu je zároveň vytvořena závazná objednávka na nabízený obsah copywriterovi. Copywriter  je o objednávce informován. Tuto objednávku má povinnost přijmout, nebo odmítnout.
 10. Pokud copywiter na objednávku nezareaguje, nebo ji odmítne, peníze za objednaný obsah jsou poptávajícímu ve formě kreditu odblokovány k dalšímu volnému použití.

V. PRÁVA A POVINNOSTI COPYWRITERA

 1. Copywriter přidáním profilu na tržiště vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 2. Copywriter má povinnost provést a dodat, nebo předat objednaný obsah poptávajícímu tak, jak je uvedeno v poptávce v dohodnutém termínu a kvalitě.
 3. Copywriter má povinnost nejméně jednou za 7 dnů navštívít svůj profil z důvodu indetifikace logu.
 4. Pokud poptávající dodaný obsah do 3 dnů od označení poptávky copywriterem jako vykonanou reklamuje, je platba za poptávku pozastavena. Platba za poptávku bude realizována až po vyřízení reklamace.
 5. Copywriter souhlasí se stržením provize 20% z ceny vykonané poptávky. Tato provize náleží provozovateli.
 6. Copywriter má povinnost napravit dodaný obsah v případě oprávněné reklamace od poptávajícího.
 7. Copywriterovi není dovoleno sdělovat na tržišti své kontaktní informace před uzavřením obchodu a ani po uzavření obchodu.
 8. Copywriterovi není dovoleno zveřejňovat své kontaktní informace na tržišti v popisu nabídky na poptávku, profilu a na místech, které k tomu nejsou určeny.
 9. Coypwriter přidáním profilu potvrzuje, že nahrané fotografie jsou jeho majetkem, nebo na ně má autorské právo, nebo je oprávněn je použít. Copywriter za fotografie a dodaný obsah nese zodpovědnost.
 10. Copywriter vystupuje na copytrh.cz pod svým jménem a pravou identitou. Není povolené užívání nicků ani falešného jména. Provozovatel má právo ověřit totožnost copywritera a copywriter je na vyzvání povinný předložit bankovní účet potvrzující údaje v systému, nebo kopii OP prokazující totožnost.
 11. Copywriter je povinný mít všechny údaje ke svému profilu pravidelně aktualizované a doplňované.
 12. Copywriter je povinný začít pracovat na poptávce po obdržení emailu o zakoupení jeho nabídky.
 13. Výplata kreditu je prováděná (zatím) jednou týdně při splnění podmínky výplatního minima 500,- Kč (od 1.3 2023  je výplatní minimum stanoveno na 1500,- Kč maximálně 3x za 30 dnů). Výplata kreditu je provedená nejpozději do 30 dnů od schválení žádosti v administraci obvykle v nejbližším výplatním termínu.
 14. Nesplnění poptávky copywriterem má za následek dočasný ban (30 dnů) při opakovaném porušení podmínek trvalý ban s propadnutím finančních prostředků nacházejících se na jeho účtu.
 15. Pokud copywriter nedodá obsah – zakázka je ve sporu automaticky, nebo poptávajícím, nemění se tím podmínka na provizi ve výši 20% ze zakázky. Tato bude přiznaná provozovateli jako pokuta z účtu copywritera.
 16. Copywriter je povinný dodat unikátní obsah, který dále nebude rozšiřovat. Po zaplacení obsahu se stává majtekem poptávajícího a copywriter není oprávněný jej dále používat. Copywriter musí vypracovat poptávku přesně podle zadání.
 17. Výplata kreditu je prováděná (zatím) jednou týdně při splnění podmínky výplatního minima 500,- Kč (od 1.3 2023  je výplatní minimum stanoveno na 1500,- Kč maximálně 3x za 30 dnů). Výplata kreditu je provedená nejpozději do 30 dnů od schválení žádosti v administraci obvykle v nejbližším výplatním termínu.
 18. Výplata kreditu, který nedosáhne výplatního minima není možná a nebude provedená ani za podmínky zrušení účtu, resp. blokování účtu.
 19. Výplata kreditu a schválení v administraci je možná až v případě, že copywriter nemá rozpracovanou zakázku nebo není v prodlení se zakázkou a doručením obsahu
 20. Nevyplacený kredit při zrušení účtu, který nedosáhl výplatního minima je odeslaný ve prospěch nadace Dobrý Anděl. Příspěvky odeslané jsou evidované pod profilem copytrh.cz
 21. Copywriter dostane zaplaceno za vykonání poptávky v plné výši po odečtení provize :

a. Pokud poptávající označí poptávku jako správně vykonanou  po tom, kdy copywriter označí poptávku jako dodanou.

b. Pokud prodávající nemá rozpracovanou další poptávku nebo poptávku v prodlení s termínem ukončení.

c. Pokud poptávající poptávku po vykonání poptávky nereklamuje. V tomto případě je poptávka automaticky označená jako správně provedená.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI POPTÁVAJÍCÍHO

 1. Poptávající svým nákupem obsahu vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 2. Při zakoupení obsahu je poptávající povinen uhradit uvedenou částku za službu předem, dobitím kreditu.
 3. Poptávající má právo obdržet správně vykonanou poptávku v dohodnutém termínu a kvalitě.
 4. Poptávající má povinnost se alespoň jednou za dva měsíce přihlásit do svého účtu i v případě, že nemá zájem založit novou poptávku. Toto porušení vede k blokaci a vymazání obsahu i účtu bez náhrady.
 5. Poptávající má právo na vrácení peněz za vykonanou poptávku na svůj kredit, pokud poptávka a doručený obsah nebyla vykonaná správně dle popisu a zadání, nebo do uvedeného termínu.
 6. Poptávající je povinen poskytnout veškeré potřebné informace copywriterovi k úspěšnému vykonání poptávky a dodání obsahu. V opačném případě neplatí právo na vrácení plné částky za nedodržení doby dodání od copywritera.
 7. Poptávající má právo ohodnotit vykonanou poptávku, dodaný obsah a spolupráci s copywriterem.
 8. Poptávající má právo reklamovat vykonanou poptávku a nechat jí u copywritera napravit. Takový požadavek musí být ovšem opodstatněný. V případě reklamace, která není vyřešena mezi copywriterem a poptávajícím, rozhodne o vyrovnání mezi copywriterem a poptávajícím provozovatel v arbitráži.
 9. V případě nedodání služby do dohodnutého termínu má poptávající povinnost reklamovat nedodání služby do 3 dnů po uplynutí termínu dodání služby.
 10. Poptávající je povinný přijmout vypracovaný obsah nejpozději do 7 dnů od dodání. Pokud tak neučiní má provozovatel právo automaticky dodaný obsah schválit. Poptávající nemá u takto schváleného obsahu nárok na reklamaci či zpětné finanční plnění.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

 1. Provozovatel je oprávněn z tržiště mazat poptávky, nebo profily, které jsou v rozporu s těmito podmínkami.
 2. Provozovatel rozhoduje o oprávněnosti reklamace v případně sporu mezi copywriterem a poptávajícím.
 3. V případě sporu mezi copywriterem a poptávajícím, který nebyl vyřešen jejich vzájemnou dohodou, rozhoduje provozovatel o poměru vyrovnání mezi nimi v arbitráži, kterou je nutné vznést prostřednictvím rozhraní tržiště.
 4. Provozovatel má právo měnit tyto obchodní podmínky i v průběhu obchodů na tržišti.
 5. Provozovateli náleží provize z každého obchodu na tržišti ve výši 20% z celkové ceny dodaného obsahu.
 6. Provozovatel má právo odesílat uživatelům na uvedenou emailovou adresu důležité informace a obchodní sdělení.
 7. Provozovatel má právo zablokovat, vymazat účet coypwritera nebo poptávajícího, který porušuje podmínky copytrh.cz, nevypracuje poptávku nebo nereaguje na doplňující informace poptávajícího či provozovatele.
 8. Provozovatel má možnost smazat neaktivní účet poptávajícího, nebo copywritera pokud: – se alespoň jednou za 2 měsíce nepřihlásí do svého účtu dojde k blokaci. – pokud se opakovaně ani další dva měsíce do svého účtu nepřihlásí dojde k vymazání obsahu i účtu bez náhrady.
 9. Provozovatel na žádost uživatele vymaže údaje a veškeré informace týkající se uživatele. Provede tak na základě emailové žádosti uživatele prostřednictvím registrovaného emailu. Toto právo se nedotýká údajů jako jsou jméno a přijmení copywritera, který byl označený jako nespolehlivý. Jméno a příjmení zůstavá jako informace na portálu copytrh.cz
 10. Provozovatel nevyplacený kredit(zůstatek, který nedosáhl výplatního minima) u zrušeného účtu použije jako dar v nadaci Dobrý Anděl, pod profilem copytrh.cz který má v této nadaci evidovaný.
 11. Provozovatel může, ale nemusí vyplatit zůstavající kredit poptávajícího za těchto podmínek. Pokud byl kredit nakoupený s bonusem, odečte se částka uvedeného bonusu od zůstatku. Dále si provozovatel uplatňuje administrační poplatek ve výši 20% z celkové výše vypláceného kreditu po odečtení bonusu.  Pokud poptávající nakoupí dva bonusové kredity v krátké době za sebou, odečtou se dva bonusy. Primárně se nejdříve na poptávky užije vložených financí až poté bonus.
 12. Provozovatel má právo automaticky schválit dodanou a vypracovanou poptávku, pokud tak neučiní poptávající z jakékoliv příčiny do 15 dnů od dodání obsahu. Provozovatel má právo využít technický přístup na účet poptávajícího.
 13. Provozovatel má právo kdykoliv změnit Všeobecné obchodní podmínky. Informace o provedené změně musí být dostupná na stránkách.
 14. Provozovatel není plátcem DPH a cena je konečná.

VIII. ŘEŠENÍ SPORŮ A REKLAMACE

 1. V případě reklamace nebo vzniku sporu mezi copywriterem a poptávajícím bude postup následovný:
 2. Pokud je poptávající s provedeným a dodaným obsahem nespokojen, nebo mu nebyl dodán, má právo jej reklamovat u copywritera a vyřešit tento spor s copywriterem sám s využitím rozhraní tržiště a interní komunikace přímo u poptávky. Výsledek dohody jsou copywriter i poptávající povinni sdělit provozovateli na info@copytrh.cz. Potom vyrovnání mezi copywriterem a poptávajícím provede tržiště dle této dohody.
 3. Copywriter i poptávající se zavazují, že v případě, kdy požádají tržiště o arbitráž, budou následně rozhodnutí této arbitráže plně respektovat. Dále berou na vědomí, že rozhodnutí z arbitráže a případné škody z toho plynoucí pro obě strany nejsou soudně napadnutelné a vymahatelné.
 4. Pokud se poptávající a copywriter vzájemně nedohodnou, mají právo požádat tržiště, aby jejich spor vyřešilo v arbitráži, prostřednictvím založení sporu přímo u poptávky. V případě, že se tak stane, administrátor tržiště si vyžádá podklady a informace od obou stran a o sporu rozhodne následovně:

a. V případě, že provozovatel uzná námitky poptávajícího v plném rozsahu, zůstává celá částka za poptávku na kreditu poptávajícího.

b. V případě, že provozovatel uzná námitky copywritera v plném rozsahu, bude celá částka za vykonání poptávky vyplacena na kredit copywritera.

c. V případě, že provozovatel uzná námitky poptávajícího i copywritera v určitém poměru, jsou peníze za poptávku, dodaný obsah a vykonání poptávky rozděleny na kredity poptávajícího a copywritera v tomto poměru.

Všeobecné podmínky jsou platné dnem 1.5.2018

Úprava VOP 28.2 2023  bod V/15